Ved sidste generalforsamling er det vedtaget at kontingentet for et kalender år er 200 kr.