Bestyrelsen

Ved sidste generalforsamling blev nedenstående personer valgt som bestyrelsesmedlemmer i København:

Murtaza Al-Shawi (Formand)
Leith Musa Al-Mashkur (Næstformand)

         Nasir Musa Al-Mashkur (Kasserer)

Hossein Ali Al-Khudri
(Bestyrelsesmedlem)
Mohanad Shiyaa
(Bestyrelsesmedlem)